V pátek 20.3.2020 jsme ve spolupráci se společností První Saz Plzeň a.s. zajišťující montážní práce uvedli do provozu elektronické stavědlo K-2002 v železniční stanici Kropáčova Vrutice. Bylo to již naše 77. stavědlo, které jsme za existenci naší firmy vyrobili a nasadili na železnici nebo metro. Náhradou původního elektromechanického zabezpečovacího zařízení došlo ke zvýšení bezpečnosti, úspoře počtu obsluhujících pracovníků a ke zlepšení pracovních podmínek výpravčích. Součástí instalace je i počítač náprav PNS 03, který je na stavědlo navázán datově pomocí přenosového systému CANDAT.

Samozřejmě nechybí i komplexní měřicí a stavová diagnostika s dálkovým dohledem. Systém byl také doplněn o aplikaci GRADO, která zajišťuje automatické vedení dopravní dokumentace. Aktivace proběhla v těžké době vyhlášeného nouzového stavu za použití výjimečných bezpečnostních opatření, která ztěžovala práci všem zúčastněným. Proto je třeba vyslat velký dík nejen všem pracovníků obou dodavatelských společností, ale i všem pracovníkům Správy železnic.