Naše firma byla založena v roce 1993. Starmon s.r.o. je ryze česká firma bez zahraniční kapitálové účasti. Základ její profesionální úrovně je postaven na mnohaletých zkušenostech pracovníků v oblasti sdělovací a zabezpečovací techniky a mikroelektroniky. Společnost v současné době zaměstnává pracovníky různých profesí – zámečníky, elektrikáře, techniky, projektanty, vývojové pracovníky a manažery. Nabízíme produkty vysoké kvality a zajišťujeme profesionální servis dodávaných technologií. Snažíme se dokázat, že i malá společnost se může účastnit hospodářské soutěže.

Vedení firmy sídlí v Chocni, další pracoviště je zřízeno v České Třebové. Od svého založení se firma soustřeďuje na zabezpečovací techniku, diagnostiku a informační systémy pro cestující.

V oblasti železniční zabezpečovací techniky se začalo se zavedenými reléovými SZZ. V roce 1996 jsme spustili první elektronické stavědlo na ČD – SZZK-96. Jeho evolucí vznikla elektronická stavědla SZZK-98, K-2000 a K-2002. Nejnovější stavědlo K-2002 je navrženo pro malé a středně velké stanice (až do počtu padesáti výhybek). Ve spolupráci s firmou AŽD Praha s.r.o. dodáváme do pražského metra elektronické stavědlo ESA-11M. Další zařízením, které vyvinula firma Starmon, je počítač náprav PNS-03. Tento výrobek je zavedený pro použití na síti SŽDC, s.o. od konce roku 2009. Pro tratě všech druhů trakce máme zavedeno několik typů kolejových obvodů s elektronickým fázově citlivým přijímačem (EFCP). Jejich použitím lze oproti KO s indukčními relé dosáhnout významného zlepšení bezpečnostních parametrů a užitných vlastností (výrazně vyšší šuntová citlivost, výrazně vyšší odolnost vůči rušivému zpětnému proudu, nízký příkon, bezúdržbovost kolejového přijímače). V současné době vyvíjíme zabezpečovací zařízení s elektronickými interface a datovými vazbami mezi venkovními prvky a řídící ústřednou zabezpečovacího zařízení pod názvem SIRIUS. Jeho první provozní aplikace jsou směřovány na ukrajinskou železnici.

Diagnostická zařízení jsou v našem portfoliu zastoupena dnes již historickým zařízením DIAB, které diagnostikovalo především traťová zabezpečovací zařízení automatického bloku včetně přejezdových zabezpečovacích zařízení. Později se z něho vyvinul celý diagnostický systém DISTA, který se úspěšně neustále zdokonaluje. Tento systém diagnostikuje veškerá zabezpečovací zařízení pro kolejovou dopravu. Dnes má stovky nasazení nejen v našich aplikacích, ale především si našel pevné místo v zařízení ESA firmy AŽD Praha s.r.o. Speciálním diagnostickým zařízením pro diagnostiku jedoucích vozů je zařízení ASDEK, které provádí preventivní kontrolu podvozků vozů se zaměřením na teplotu a tvar železničních dvojkolí a v případě závad avizuje tento stav s cílem předcházení železničních nehod.

V neposlední řadě je tu informační zařízení pro cestující zastoupené komplexním hlasově vizuálním zařízením HAVIS. Informační zařízení pro cestující, které poskytuje aktuální informace o odjezdech a příjezdech spojů, vyvíjíme a nabízíme nejenom na železniční dopravu, ale i pro veřejnou dopravu autobusovou a příměstskou pod názvem INFOBUS.

Samostatnou skupinou produktů, které se zabývají poskytováním informací pro veřejnost, jsou informační zařízení s jednotným názvem EZOP. Jedná se o informační kiosky v několika softwarových variantách se zaměřením pro různé cílové skupiny. První nejrozšířenější aplikací je provedení s typovým označením EZOP-JR, které slouží k vyhledávání spojů veřejné dopravy v konkrétních stanicích a k poskytování dalších užitečných informací pro cestující. Zařízení poskytuje informace jak vizuální formou, tak i formou hlasovou (modul elektronického reproduktoru ERP), čímž usnadňuje cestování nevidomým a slabozrakým spoluobčanům.

Druhou nejrozšířenější variantou kiosků EZOP je aplikace pro orgány státní správy a samosprávy s typovým označením EZOP-EUD. Jedná se o elektronickou úřední desku, která nahrazuje dosavadní složitou práci úředníků při plnění zákonné povinnosti vyvěšování úředních listin na úředních deskách.

V některých městech se můžeme také setkat s informačními kiosky s označením EZOP-REGIOINFO, které podávají nejen užitečné informace o daném regionu, ale umožní i využívání služeb internetu.

Pracujeme na systému identifikace železničních vozů při průjezdu určitým místem na železniční síti pomocí čtení čísla vozu vysokorychlostní kamerou a následné vyhodnocení systémem STARCAM, což umožní adresné vyhodnocení závad na vozech včetně kontroly o hmotnostech nákladu.

Naším hlavním cílem je vysoká kvalita, spolehlivost, solidní cena a samozřejmě spokojený zákazník.