Dne 5.9.2019 byl do ověřovacího provozu uveden elektronický autoblok EABT-UA na síti Ukrajinských železnic (Ukrzaliznytsia). Instalace byla provedena na úseku Domanyntsi – Kamianytsia – jednokolejná trať se čtyřmi oddíly. Autoblok je vytvořen na platformě SIRIUS, obsahuje objektové kontroléry pro LED návěstidla a vazbu stávajících přejezdů.

Komunikace probíhá po dvou zálohovaných optických linkách. Napájení objektových kontrolérů je realizováno pomocí zálohovaného centrálního rozvodu.  Instalace se skládá z 6 objektových kontrolérů návěstidel, 18 LED svítilen s datovou vazbou, 19 objektových kontrolérů vstupů a výstupů, 2 objektových kontrolérů datové vazby CAN na elektronické stavědlo.

Výhodnou tohoto řešení je minimalizace kabelizace a vysoká dostupnost díky zálohování napájení a komunikací. Jako detekční prvek volnosti koleje jsou použity tónové kolejové obvody od místního dodavatele. Autoblok je datově navázán do elektronického stavědla ESB-UA (odvozeno od K-2002) a do reléového staničního zabezpečovacího zařízení. Realizace proběhla ve spolupráci firem STARMON (CZE) a BETAMONT (SK).