Popis projektu

Vývojová řada elektronických stavědel firmy Starmon, s.r.o.

K-2002 je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie určené pro zabezpečení malých a středních železničních stanic s počtem výhybkových jednotek až 50 kusů. Obsluha stavědla se provádí podle směrnice pro Jednotné Obslužné Pracoviště (JOP).

Skříně K-2002Typ K-2002 navazuje na vývojovou řadu v provozu osvědčených elektronických stavědel SZZK, SZZK-98, K-2000. Stavědlo SZZK bylo uvedeno do provozu dne 21.12.1996 v žst. Slatiňany jako první elektronické stavědlo v síti ČD. Stavědlo K-2000 (původně SZZK-98) bylo nasazeno v období let 1999 až 2003 celkem v patnácti železničních stanicích.

Nové elektronické stavědlo K-2002 vyhovuje platným evropským normám a je navrženo a schváleno s úrovní integrity bezpečnosti SIL 4.

Rozdíly mezi K-2002 a K-2000

 • možnost provozu stavědla v režimu horkých záloh
 • vyšší integrace hardwaru do elektronických kazet -> snazší udržovatelnost a vyšší pohotovost
 • elektronické identifikátory na konektorech vstupových a výstupových el. kazet (ochrana vůči neúmyslné záměně kazet)
 • proudové testování výstupů s odstupňováním poruchových stavů
 • nově byly navrženy reléové kazety integrující relé první / druhé (OMRON) bezpečnostní skupiny
 • standardní montáž elektronických a reléových kazet, měničů pro napájení kolejových obvodů a dalších částí do uzavřených, devatenáctipalcových skříní s ventilací

Schvalovací proces K-2002

 • v dubnu roku 2004 byl spuštěn ověřovací provoz K-2002 ve stanici Třebechovice
 • v srpnu 2005 bylo získáno technické schválení
 • v lednu 2006 byl vystaven zaváděcí list

Další informace o K-2002

 • výrobce poskytuje 5 let záruku
 • stavědlo se standardně vybavuje údržbářským počítačem UP (stavová diagnostika)
 • možnost diagnostiky stavědla K-2002 zařízením DISTA (měřicí a stavová diagnostika)
 • možnost napájení z trakce 3kV DC (ve zkušebním provozu v žst. Třebechovice)
 • spolupráce s prostředky pro detekci vlaku
  • počítače náprav (Starmon PNS-03, Alcatel A3, Frauscher AZF)
  • kolejové obvody zavedených typů, využití EFCP (el. fázově-citlivý přijímač)

Všechny elektronické obvody stavědla K-2002 jsou zálohovány, tak jako u K-2000. Nově je však možné stavědlo provozovat v režimu horkých záloh.

Výhody horkých záloh jsou evidentní:

 • při výpadku jednoho systému stavědla není nijak ovlivněn dopravní provoz – zůstanou postaveny všechny jízdní cesty, jsou uchovány varovné štítky a informace o výlukách kolejí, atd.
 • při výpadku je eliminována možnost chyby obsluhy při přepínání systémů
 • oproti studeným zálohám je sledována provozuschopnost obou systémů stavědla – včasná detekce poruchy » vyšší pohotovost zařízení

Použití horkých záloh je výhodné zejména v neobsazených dopravnách na tratích s DOZ. Na základě zkušeností z provozu v Metru je možné konstatovat, že pohotovost stavědla je vyšší, než 99,99%. To znamená, že součet dob současných výpadků obou systémů jednoho stavědla za 1 rok je menší, než 1 hodina.

Dokumentace

Ke stažení:

Popis K-2002 (pdf soubor 637 kB)
Technické podmínky K-2002 (pdf soubor 163 kB)

Na vyžádání:

 • Pokyny pro projektování
 • Pokyny pro obsluhu 1-3
 • Pokyny pro údržbu

Fotogalerie

Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.