Popis projektu

Diagnostický systém STARPANT slouží ke sledování a analýze projíždějících aktivních pantografů elektrických hnacích vozidel na železnici za účelem odhalení vad na pantografu a předcházení poškození trolejového vedení. Detekční metoda je bezkontaktní a je použitelná pro všechna kolejová vozidla jedoucí běžnou traťovou rychlostí. Provoz systému, údržba a opravy nijak neomezují vlastní kolejovou dopravu.

Nejprve radarový senzor společně s laserem rozpoznají projíždějící aktivní sběrače EHV a zároveň zaznamenají následující parametry: čas, rychlost, vzdálenost, směr. Na základě těchto veličin systém vypočítá rychlost vlaku a vzdálenost mezi čelem vlaku a pantografem a data použije k výpočtu přesného okamžiku, kdy má snímat fotoaparát.

Systém dokáže rozpoznat vadu na uhlíkové vrstvě sběrače v šířce 25mm a hloubce 6mm. Zároveň také sleduje ližiny pantografu a dokáže tak rozpoznat vadu od velikosti 10mm, nebo pokud např. jedna z ližin chybí. To vše při rychlosti projíždějícího vlaku od 25km/h do 250km/h.