Popis projektu

Vnitřní část

PNS-03 je novým typem počítače náprav z produkce firmy Starmon s.r.o.. Od prosince 2009 je tento výrobek zavedený pro použití na síti SŽDC, s.o..

Vnitřní část (vyhodnocovací jednotka) má centralizovanou architekturu – v jedné vyhodnocovací jednotce se vyhodnocují stavy všech kolejových úseků a počítacích bodů ve sledované oblasti. Hardware vnitřní části vychází z osvědčené modulární hardwarové platformy K-2002 a provozuje se jako 2 ze 2 (bez zálohy) nebo 2 x 2 ze 2 (studená záloha). Nově navržené jsou kazety CANPN10, ZDROJ60 a modul přepěťové ochrany.

Kazeta počítacích bodů CANPN10 bezpečně vyhodnocuje počet náprav napočítaných v jednotlivých počítacích bodech a směr projíždění počítacích bodů. Kazeta ZDROJ60 je určena pro dálkové napájení počítacích bodů a pro napájení určitých obvodů kazety CANPN10. Počet náprav v kolejových úsecích je vyhodnocován v kazetě kolejových úseků CPU. Vazba na navazující zabezpečovací zařízení je navržena jako reléová.

Venkovní část (počítací body)

Venkovní část se skládá z jednoho nebo více počítacích bodů a kabeláže k vnitřní části. Počítací bod obsahuje snímač pro vyhodnocení průjezdu kola RSR 180 (výrobek firmy Frauscher), který detekuje přítomnost okolku, a zapojovací skříňku s převodníkem signálů MegaPN, který převádí analogové spojité signály ze snímače na střídavé, klíčované signály o frekvencích „volno / obsazeno“. Mezi PB a vyhodnocovací částí jsou vedeny pouze dva vodiče. Toho lze využít zejména při rekonstrukcích PZS, kdy není k dispozici dostatečný počet volných párů na kabelech.

Hlavní výhody PNS-03

 • nízké investiční náklady při vyšším počtu kolejových úseků
 • konfigurace počítacích bodů a kolejových úseků se provádí v programu kazety CPU
 • dvouvodičové připojení počítacího bodu k vyhodnocovací jednotce
 • jednoduché, poloautomatické nastavení rozhodovacích úrovní v převodníku MegaPN (stavy volno / obsazeno)
 • archiv a diagnostika
 • směrové výstupy

Archivace dat a diagnostika

PNS-03 je trvale napojen na údržbářský počítač se stavovou diagnostikou. Archivovány jsou všechny provozní a poruchové stavy zařízení. Na volné vstupy kazety CANi30 lze připojit kontakty relé, které je třeba sledovat (např. na reléových PZS kontakty relé SR, KZ, NS, atd.).

Výstupy PNS-03

Všechny výstupy jsou navrženy jako bezpečné. Dosud jsou však provozně ověřeny pouze výstupy Volnost KÚ a Bezporuchový stav KÚ. Z tohoto důvodu jsou ostatní druhy výstupů zatím schváleny a používány jako spolehlivé. Výstup Směr projíždění PB lze použít jako vypínací prvek PZS. Výstupy Obsazení KÚ, Směr projíždění KÚ a Směr projetí KÚ je možné aplikovat jako doplněk stávajících typových zapojení (např. v obvodu anulace PZS, evidence vjezdu a odjezdu SZZ, rušení závěru jednoúsekových JC, atd.).

Na rozhraní mezi PNS-03 a navazujícím zabezpečovacím zařízením jsou k dispozici tyto výstupy:

 • Volnost KÚ (ano / ne)
 • Bezporuchový stav KÚ (ano / ne)
 • Obsazení KÚ (ano / ne)
 • Směr projíždění KÚ (lichý / sudý / žádný)
 • Směr projetí KÚ (lichý / sudý / žádný)
 • Směr projíždění PB (lichý / sudý / žádný)

Dokumentace

Ke stažení:

Výstupy PNS-03 (doc 260 kB)
Technické podmínky PNS-03 (pdf 200 kB)

Fotogalerie