Popis projektu

Aplikace

MOZAS – mobilní zabezpečovací zařízení staniční se používá jako provizorní zabezpečovací zařízení ve stanicích, kde se provádí rekonstrukce zhlaví nebo celé stanice a původní zabezpečovací zařízení je vypnuto z činnosti. Ke zjišťování volnosti se předpokládá použití kolejových obvodů nebo počítačů náprav.

Popis

MOZAS je kombinovaný systém obsahující reléovou část a elektronickou část. Reléová část zabezpečuje ovládání prvků zařízení v kolejišti a splňuje bezpečnostní požadavky na systém. Elektronická část zajišťuje přenos povelů pro reléovou logiku na vzdálenost 1200 m (přenos je možné navrhnout i na větší vzdálenost) a současně zajišťuje funkci volící skupiny klasického reléového zab. zařízení. Součástí systému jsou dva počítače OP1 a TP1 (OP2 a TP2), které nahrazují klasickou volící skupinu.

Napájení

Základní napájení zařízení MOZAS se předpokládá z rozvodu 6 kV, případně z veřejné sítě. Náhradní napájení je zajištěno po dobu 3 hodin z vlastní bezúdržbové baterie. Ovládací počítač v dopravní kanceláři je napájen z veřejné sítě nebo z rozvodu 6 Kv přes zdroj nepřetržitého napájení UPS, který je také dimenzován na dobu provozu 3 hod.

Diagnostika

Zařízení MOZAS je vybaveno diagnostickým systémem, který umožňuje informovat obsluhu o stavu zařízení, výsledcích testů technologického počítače, o závadách na vstupech TP, překročení času při přestavování výhybek, o průtoku proudu motorem přestavníku při stavění výhybky, o napájecích napětích a dalších důležitých skutečnostech. Diagnostické informace nemají zvláštní samostatný monitor, ale jsou zobrazovány formou poruchových hlášení nebo indikačních symbolů na monitoru ovládacího počítače.

Technologický počítač

Zabezpečuje spojení ovládacího počítače a reléové části. V jednom směru informace z reléové části do ovládacího počítače (indikace) a ve druhém směru přenáší povely z ovládacího počítače do reléové části a dohlíží na jejich vykonání. Technologický počítač je vybaven 100 % zálohou.

Ovládací počítač

Zajišťuje styk zařízení s obsluhou prostřednictvím barevného monitoru, klávesnice a myši. Ovládací počítač je vybaven 100 % zálohou.

Fotogalerie

Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.