Popis projektu

Elektronický fázově citlivý přijímač EFCP může být použit v nově zřizovaných kolejových obvodech nebo jako vysoce spolehlivá náhrada elektromechanických relé typu DSŠ-12 (DSR-12), dosud používaných jako fázově citlivé přijímače u většiny kolejových obvodů v síti SŽDC, s.o.

EFCP splňuje požadavky na technickou bezpečnost podle ČSN EN 50129.
Při splnění vnějších podmínek pro činnost KO je volnost KÚ detekována s úrovní integrity bezpečnosti (SIL) 4.

Výhody použití EFCP

 • Hlavní předností EFCP při jeho nasazení ve výstroji kolejového obvodu je velká bezpečnostní rezerva v detekci vlaku a v detekci lomu kolejnice. Kolejové obvody s EFCP vykazují přibližně 3x vyšší šuntovou citlivost, než KO s indukčními relé. Kromě toho zajišťují úplnou detekci lomu kolejnice a jsou výrazně odolnější vůči rušivému zpětnému proudu. Konkrétní hodnota limitu odolnosti KO vůči rušivému proudu je do značné míry předurčena vlastnostmi kolejového přijímače EFCP, ale kromě toho je dána také návrhem regulačních tabulek. Nově navržené KO s EFCP vykazují limity odolnosti vůči rušivému zpětnému proudu min. 1,3 A v kmitočtovém pásmu 75 Hz (při šuntu 0,1 Ohmu) a min. 0,65 A v kmitočtovém pásmu 275 Hz (při šuntu 0,2 Ohmu).
 • Úprava stávajících kolejových obvodů s relé DSŠ / DSR spočívá především ve výměně kolejového přijímače DSŠ / DSR za EFCP a v přenastavení kondenzátorových jednotek ve vnitřní výstroji KO. Pro příslušný typ KO se na měniči nastaví fázový posun mezi napájecím napětím kolejové a místní fáze na hodnotu, která představuje celý násobek 22,5 stupně.
 • Stávající prvky venkovní výstroje KO, včetně kabelizace, se nemění. Nemění se ani způsob ukolejnění.
 • Výstup EFCP lze přímo zapojit na cívku stávajícího opakovače kolejového relé (JQ).
 • Bezúdržbovost » EFCP nepodléhá žádným výměnným lhůtám (vyjma relé NMŠ1-2000).
 • Nízká cena
 • Univerzální použití » Všude, kde jsou použity stávající KO s kolejovými relé DSŠ / DSR, tj. ve stanicích, na přejezdech a na tratích s centralizovaným i decentralizovaným autoblokem. Přijímač EFCP lze také použít při výstavbě nových kolejových obvodů.

Seznam schválených kolejových obvodů s EFCP

Seznam ověřovaných kolejových obvodů s EFCP

 • KO-M4410/P pro použití v metru se aktuálně provozně ověřují nové KO-M4410/P s limitem odolnosti vůči rušivému proudu > 1,0 A při šuntu
  0,2 Ohmu

Varianty provedení

EFCP je možné použít ve dvou konstrukčních provedeních, viz obrázek:

 • EFCP-2 – montáž do patice, viz obr. 1
 • EFCP-3,4 – skříňka s elektronikou a relé NMŠ1–2000 samostatně, viz. obr. 2
 • KO-3110/3111 pro přímé a rozvětvené KO 75 Hz (s DT-075)
 • KO-3510/3511 pro přímé a rozvětvené KO 75 Hz (s DT-0,2)
 • KO-3510x pro KO 75 Hz (s DT-0,2-1000)
 • KO-3710 pro KO 75 Hz bez stykových transformátorů
 • KO-4310/4311 pro přímé a rozvětvené KO 275 Hz (s DT-075) – od roku 2014 se již nesmí nově nasazovat!!!
 • KO-4320/4321 pro přímé a rozvětvené KO 275 Hz (s DT-075) s limitem odolnosti vůči rušivému proudu > 0,65 A při šuntu 0,2 Ohmu

Elektrické parametry

Napájení elektronického přijímače
(totožné s napětím místní fáze)
EFCP – 75 Hz EFCP – 275 Hz
Jmenovité napětí 230 V AC +10/-14 % 230 V AC +10/-14 %
Izolační odpor mezi živými částmi a kostrou min. 10 MOHM
Jmenovitý příkon (v celém rozsahu pracovních teplot)
1 přijímač 7 VA 6,5 VA
2 přijímače 10 VA 8,5 VA
Signální kmitočet 75 Hz 275 Hz
Koeficient vypnutí přijímače min. 0,8 min. 0,8
Koeficient přetížení min. 3 min. 3
Napětí kolejové fáze zaručené činnosti přijímače 30 V 14,5 V
Napětí kolejové fáze zaručené nečinnosti přijímače 24 V 11,6 V
Modul vstupní impedance kolejové fáze 2450 OHM ± 8% 800 OHM ± 8%
Argument vstupní impedance kolejové fáze 5º ± 2º 8º ± 2º
Modul vstupní impedance místní fáze
1 přijímač >= 7,5 kOHM >= 9,5 kOHM
2 přijímače >= 5,5 kOHM >= 7 kOHM
Ideální fázový úhel mezi místní a kolejovou fází 10º ± 3º 18º ± 3º
Časové parametry
(výstupní relé I. bezpečnostní skupiny, typ NMŠ1-2000 nebo NM1-2000)
včetně relé
(informativní hodnota)
pouze pro elektroniku
Doba přítahu 1) 0,5 s 3) 0,3 s 4)
Doba odpadu 2) 0,2 s 3) 0,1 s 5)
Elektrická pevnost
a) mezi vstupy místní a kolejové fáze navzájem 2,5 kV 50 Hz / 1 min.
b) mezi vstupy místní fáze a kostrou 4 kV 50 Hz / 1 min.
c) mezi vstupy kolejové fáze a kostrou 4 kV 50 Hz / 1 min.
d) mezi výstupem a vstupy s kostrou 500 V 50 Hz / 1 min.

Poznámky:

 1. Doba přítahu – doba od okamžiku uvolnění KÚ do okamžiku sepnutí všech zapínacích kontaktů výstupního relé.
 2. Doba odpadu – doba od okamžiku obsazení KÚ do okamžiku rozepnutí všech zapínacích kontaktů výstupního relé.
 3. Tyto časy vycházejí z typických naměřených hodnot. Výrobce relé DUO Opočno tyto časy v Technických podmínkách (TP 01 – 98 z 1.11.98) neuvádí.
 4. Doba od okamžiku uvolnění KO do okamžiku, kdy budící napětí cívky relé NMŠ dosáhne garantované hodnoty napětí pro přítah relé NMŠ (NM) 1 – 2000.
 5. Doba od okamžiku obsazení KO do okamžiku, kdy budící napětí cívky relé NMŠ dosáhne garantované hodnoty napětí pro odpad relé NMŠ (NM) 1 – 2000.

Dokumentace

Ke stažení:

Technické podmínky (pdf soubor 450 kB)

Výrobce:
SignalMont s.r.o.

Dodavatel:
Starmon s.r.o.