Popis projektu

Účel zařízení

Měřící ústředna DISTA slouží k diagnostikování stavu zabezpečovacího zařízení (napájecích napětí, izolačních stavů, napětí na kolejových obvodech, kódování kol. obvodů a stav kontaktů). Zařízení tak plní funkci měřicí a stavové diagnostiky. Získané informace slouží pracovníkům údržby zabezpečovacích zařízení pro snazší orientaci při zjišťování a odstraňování poruch, umožňují identifikaci krátkodobých poruchových stavů, které mohou mít nepříznivý dopad na železniční dopravu.

Zařízení umožňuje rychlejší a efektivnější odstraňování poruch – tím přispívá k lepším parametrům udržovatelnosti a pohotovosti zabezpečovacích zařízení.

Koncepce zařízení

Zařízení je koncipováno jako autonomní měřicí systém. Jádrem systému je měřicí ústředna, která měří a snímá požadované veličiny a předává je nadřazenému systému, který je většinou realizován počítačem třídy PC. Nadřazený systém s ústřednou komunikuje buď po sběrnici RS-485 nebo přes počítačovou síť Ethernet. Jeho úkolem je sběr a archivace dat. Dále může naměřené hodnoty vyhodnocovat, zobrazovat, případně je předávat do vyššího systému. Z počítače nadřazeného systému se také řídí měření izolačních stavů. Příkladem nadřazeného systému je Lokální diagnostický systém (LDS) firmy AŽD Praha s.r.o. nebo počítač UP stavědla K-2002.

Zařízení DISTAMěřicí ústředna je samostatná jednotka, která se instaluje do stavědlové ústředny, eventuálně do jiného zařízení vyhovujícího technickým podmínkám. Ústředna se skládá ze zdroje Z55, procesorové desky CPU a měřicích desek. Zdroj, procesorová deska i měřicí desky jsou ucelené desky plošných spojů, které se zasouvají do stavebnicové skříně Schroff. K dispozici jsou dva typy skříní – 63HT pro nižší počet desek (celkem 11, včetně desek Z55 a CPU) a větší 144HT (celkem 20 desek).

Měřicí ústředna DISTA je vyrobena jako kompaktní zařízení, kde jsou všechny ochranné a bezpečnostní prvky zaručující el. oddělení 4 kV umístěny na jednotlivých měřicích deskách. Z toho vyplývá její snadné připojení do obvodů diagnostikovaného zařízení bez nutnosti montáže dalších přídavných modulů či oddělovacích obvodů.

Sestava měřicí ústředny je z důvodu splnění nejrůznějších konfiguračních požadavků modulární. Procesorová deska komunikuje s různými měřicími deskami po sběrnici I2C.

Seznam desek:

  • CPU – deska procesorové jednotky
  • ACDC – deska měření AC a DC napětí
  • KKO – deska měření kódování kol. obvodů
  • KON – deska kontroly kontaktů
  • MIS – deska měření izolačních stavů nepřepínatelná (měřicí napětí 250 V DC)
  • MISP – deska měření izolačních stavů přepínatelná (měřicí napětí 250 V a 100 V DC)
  • RIS – deska rozšíření pro měření izolačních stavů (zvyšuje počet vstupů)
  • Z55 – napájecí deska 5,5 A
Napájení
Napájecí napětí 18 – 36 V DC
Příkon max. 75 W
Elektrická pevnost vstupních svorek napájecího zdroje proti kostře a ostatním soustavám 4 kV AC
Měření napětí
Způsob měření napětí pravá efektivní hodnota (TRMS)
Měřicí rozsahy karty ACDC 60 V DC; 60/100/300/500 V AC
Na přání odběratele i jiné rozsahy 100 V AC a 500 V AC
Vstupní impedance 1 MOHM/60 V, 5 MOHM/300 V
Elektrická pevnost vstupních svorek jedné měřené soustavy proti kostře a ostatním soustavám 4 kV AC
Přesnost měření ± 2% z naměřené hodnoty + 8 digitů
Rozsah provozních teplot -5 až +55 ºC
Maximální frekvence pro měření AC napětí 275 Hz
Kalibrace softwarová
Izolační odpor
Měřící rozsahy MIS (MISP) a RIS 0 OHM až 20 MOHM
Přesnost měření rozsah 0 – 50 kOHM: ± 10 kOHM
rozsah 50 kOHM – 20 MOHM: 10% z naměřené hodnoty
Měřící napětí 100 V DC ± 2% (pouze karta MISP) a 250 V DC ± 2%
Vstupní odpor > 2,25 MOHM
AD převod 10 bit
Kalibrace softwarová
Snímání kontaktů
Ovládací vstupní napětí desky KON pro logickou 1 24 V DC (18 – 60 V DC)
Ovládací vstupní napětí desky KON pro logickou 0 0 V DC (0 – 10 V DC)
Vstupní impedance 4,7 kOHM
Elektrická pevnost vstupních svorek jedné měřené soustavy proti kostře a ostatním soustavám 4 kV AC
Snímání kódování kolejových obvodů
Střídavé vstupní napětí desky KKO 60 V AC, 300 V AC
Vstupní impedance 520 kOHM/60 V, 2,5 MOHM/300 V
Elektrická pevnost vstupních svorek jedné měřené soustavy proti kostře a ostatním soustavám 4 kV AC
Rozsah provozních teplot
Střídavé vstupní napětí desky KKO -5 až + 55 ºC
Hmotnosť (velikost 63 HT) max. 3,5 kg
Hmotnosť (velikost 144 HT) max. 8 kg

Dokumentace

Ke stažení:

Technické podmínky (pdf soubor 347 kB)
Prospekt Dista (pdf soubor 472 kB)
Popis a pokyny pro projektování (pdf soubor 1,27 MB)
Pokyny pro obsluhu a údržbu (pdf soubor 609 kB)
Pokyny pro montáž (pdf soubor 871 kB)

Na vyžádání:

  • Pokyny pro zkoušení

Fotogalerie