Popis projektu

ASDEK

Zařízení umožňuje bezdotykově detekovat nekorektnost jízdy vlaku způsobenou několika příčinami, jako je vysoká teplota ložisek, obručí kol, disků kotoučových brzd a odskoky kola od kolejnice.

Zařízení se skládá ze třech částí:

Traťová část (TČ) – tuto část představují měřící čidla připevněná na kolejnici nebo blízko ní. Hlavním úkolem čidel je měření fyzikálních veličin (teploty, doby přerušení elektrického kontaktu mezi kolem a kolejnicí apod.) a jejich převedení na elektrický signál, který je zpracován v základní jednotce.

Základní jednotka (ZJ) – skládá se z analogových a digitálních elektronických obvodů, včetně mikroprocesorů umístěných v bezprostřední blízkosti koleje v traťové části. Úkolem ZJ je měření signálů přicházejících z čidel, jejich převod do digitální formy, následné zpracování (včetně digitální filtrace) a jejich přenos na stanoviště obsluhy. Vstupní analogové signály jsou vyhodnocovány podle nastavených kritérií, jednotlivých poplachových úrovní a spolu s dalšími údaji tvoří výstupní protokol o kontrolovaném vlaku. Po projetí každého vlaku je proveden test technického stavu vlastního zařízení.

Stanoviště obsluhy (SO) – tanoviště obsluhy je vybaveno počítačem třídy PC s tiskárnou, který provádí následné zpracování přicházejících diagnostických dat. Na monitoru počítače jsou zobrazeny všechny potřebné údaje o vlaku. V případě závady na vlaku je obsluha, kromě výpisu na obrazovce a na tiskárně, upozorněna na mimořádný stav akustickým signálem. SO umožňuje servisním pracovníkům komunikaci se ZJ.

Fotogalerie

Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.