Popis projektu

DIAGNOSTIKA JEDOUCÍCH ŽELEZNIČNÍCH VOZIDEL

 • diagnostika technického stavu vozidel přímo za jízdy
 • indikace horkých ložisek (IHL), plochých kol (IPK), horkých obručí (IHO)
 • odstavení vadného vozidla – zamezení vzniku těžkých nehod
 • navíc: zjištění hmotnosti vozidla a vlaku (s identifikací vozu i vlaku v řídicím systému)
 • určení: pro provozovatele dráhy – celostátní, regionální, případně pro uzavřené drážní systémy

FUNKCE DIAGNOSTICKÉHO SYSTÉMU ASDEK

 • indikace technických závad vozidel – horkých ložisek, plochých kol nebo nepravidelností obvodu kola, horkých obručí
 • včasná detekce závady – dříve, než způsobí závažné škody
 • alarm na stanoviště obsluhy – výpravčí nebo jiný provozní pracovník
 • detailní technická diagnostika vozidel – po nápravách a jednotlivých kolech
 • vazby na provozní systémy provozovatele dráhy a dopravce – identifikace vozidel

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

 • princip: měření teploty kola a ložiska, tenzometrické měření sil a rázů jedoucího vozidla na kolejnici
 • kolejnicový dotek COK/HS – detekce nápravy železničního vozidla při průjezdu
 • snímání signálů z čidel, převod na digitální, softwarové vyhodnocování přímo u trati
 • technický autotest zařízení po každém průjezdu vlaku
 • záznam zjištěných závad – softwarově, tištěný záznam, zvukový alarm na stanovišti obsluhy

INSTALACE A DOPORUČENÉ UŽITÍ SYSTÉMU

 •  montáž na širé trati, pokud možno v místě, kde vlaky projíždějí stálou rychlostí
 • síťový efekt – při instalaci na celé železniční síti nebo na hlavních železničních tazích v pravidelných rozestupech (doporučeno 30-50 km) zajistí průběžnou kontrolu vlaků v celé trase
 • informační řídicí systém – přiřazení detekovaných údajů k identifikovanému vlaku a vozidlu, komunikace se systémy provozního řízení a/nebo systémy dopravců
 • vyhodnocování časových řad a sestav nad daty
 • jednoduchá montáž, odolnost proti povětrnostním a jiným vlivům prostředí

Fotogalerie

Pro zobrazení v plné velikosti klikněte na obrázek.