Project Description

POČÍTAČ NÁPRAV PNS-03

 • modulární počítač náprav STARMON – pro zjišťování volnosti kolejových úseků
 • centralizovaný počítač náprav až 100 počítacích bodů
 • používá snímač RSR180 od firmy Frauscher
 • detekce okolku vozidla a směru jízdy až do 10 km od místa soustředění technologie, do rychlosti 160 km/h
 • softwarová konfigurace kolejových úseků z libovolných počítacích bodů
 • reléová i datová vazba na zabezpečovací zařízení
 • možnost překryvných úseků

KOMPONENTY PNS-03

 • venkovní část (snímač RSR180, převodník MegaPN, zapojovací skříňka, přepěťová ochrana, kabelizace)
 • technologická část (přepěťová ochrana, CPU, CANPN10, CANi30, CANo24, zdroj 60V)
 • vazba na ZZ (reléová přes CANi30 a CANo24, nebo datová v přenosovém systému CANDAT, SIRIUS)
 • komplexní diagnostika v aplikaci GRADIG; přenos informací a online dohled

Fotogalerie